Eerste case-studie naar CBD bij epilepsie in honden | Dogzine

Eerste case-studie naar CBD bij epilepsie in honden

cannabisbladeren

We hebben er al vaker over geschreven, de populariteit van CBD-olie oftewel Cannabis-olie voor gebruik bij honden, en tegelijkertijd het gebrek aan enig wetenschappelijk bewijs. Inmiddels zijn er diverse onderzoeken onderweg, en de eerste resultaten bij onder andere gewrichtspijn zijn positief.

Bij mensen wordt CBD-olie echter vooral gebruikt bij (epileptische) aanvallen, en bij honden is daar tot nu toe nog geen onderzoek over naar buiten gekomen. Tot nu toe, want het online tijdschrift “Pet behaviour science” publiceerde deze week een case-studie (oftewel, enkele beschreven gevallen) van de Japanse onderzoekers Chie Mogi en Takaaki Fukuyama van de Yamakazi-universiteit in Japan. Er loopt in de VS wel een pilot-onderzoek, maar resultaten daarvan zijn nog niet bekend (zie "lees meer").

Uit deze case-studies bleek dat CBD-behandeling in staat zou kunnen zijn honden te helpen die lijden aan de symptomen van epilepsie, waaronder aanvallen.

De meest voorkomende vorm van aanvallen bij honden wordt idiopathische epilepsie genoemd, en het is een erfelijke aandoening - dit betekent dat het van een volwassen hond op zijn pups overgaat. In het onderzoek werden honden met epilepsi meegenomen, waarbij epilepsie wordt gedefinieerd als twee "niet-uitgelokte aanvallen" die meer dan 24 uur uit elkaar liggen, en idiopathisch betekent dat de oorzaak van die aanvallen onbekend is.

Naar schatting heeft minder dan een procent van de totale hondenpopulatie epileptische aanvallen, maar sommige rassen, zoals Labrador Retrievers en Belgische herders, hebben een hogere incidentie. Meer dan negen procent van de Belgische herders lijdt bijvoorbeeld aan epilepsie. Toen onderzoekers de impact van CBD op epilepsie gingen bestuderen, deden ze eerst een kleine proef met drie honden: een Labrador, een Papillon en een Chihuahua. Daaruit bleek dat de CBD een positieve invloed op de Labrador en de Chihuahua had, maar niet op een Papillon.

Na acht weken van CBD-oliebehandeling (waarbij de onderzoekers deze vermengden met biologische kokosolie) meldden de eigenaren van de Labrador en Chihuahua dat het aantal aanvallen dat hun honden kregen, was afgenomen en dat hun honden rustiger waren. Beide honden hadden ook andere verbeteringen, zoals minder agressie.

De Papillon had echter geen grote afname van de aanvallen, ondanks dat het hondje  rustiger leek en  gedurende de dag  beter sliep. De Papillon was overigens de eige hond die naast de CBD-olie ook Zonisamide, een middel tegen aanvallen, kreeg. Dit middel wordtvooral bij ernstige epilepsie voorgeschreven, en de onderzoekers vinden het dan ook belangrijk dat interactie tussen dit geneesmiddel en CBD later wordt onderzocht.

Conclusies uit deze case-studie kunnen nog niet echt getrokken worden,de steekproefgrootte is minimaal. Het enige dat eigenlijk kan worden geconcludeerd is dat het  een eerste indicator is dat CBD nuttig kan zijn voor sommige andere dieren,  op een vergelijkbare manier waarop het mensen helpt.


 


 

Wellicht ook interessant

olie

CBD-olie effectief bij pijnbestrijding

Nieuw onderzoek toont aan dat CBD-olie effectief is in pijnbestrijding bij honden. Bij 16 honden met chronische pijn door osteoartritis werd ofwel CBD-olie gegeven, ofwel placebo.

foto

Eerste bewijs voor werkzaamheid CBD-olie bij honden

Cannabisolie, CBD-olie of hasholie, drie namen voor een product waar je ook voor gebruik bij honden veel, vaak positieve, verhalen over hoort.

vergelijking met andere middelen

Cannabis straks ook als "echt" medicijn

Naast meer natuurlijk georiënteerde bedrijven krijgt nu ook de meer reguliere farmaceutische industrie belangstelling voor cannabis-producten.