• Demissionair staatssecretaris wil toch "Witte lijst"

Demissionair staatssecretaris wil toch "Witte lijst"

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Demissionair staatssecretaris wil toch "Witte lijst"

wo, 05/17/2017 - 14:12

Tussen alle commotie over de aanbevelingen omtrent hoogrisico-honden (waarover morgen meer) valt een aantal andere maatregelen van staatssecretaris Van Dam nauwelijks op. Toch hebben ook deze een -hopelijk- behoorlijke impact. Want, zo schrijft de Staatssecretaris aan de kamer "Nog altijd bereiken mij veel geluiden en signalen over puppy’s die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn na slechte transportcondities en overlijden door ziektes die voorkomen kunnen worden indien de regels goed zouden worden nageleefd. In het belang van het welzijn en de gezondheid van honden, maar ook in het belang van de humane gezondheid (bijvoorbeeld hondsdolheid), zet ik in op een verbetering van het I&R-systeem, verplicht ik het dierenpaspoort en zal ik toewerken naar een witte lijst van handelaren. "

Terecht merkt Van Dam daar ook bij op dat het niet alleen door maatregelen kan, maar dat ook de hele branche en de kopers van honden nu hun verantwoordelijkheden moeten nemen.

Zo is het chipsysteem verre van waterdicht, merkt nu ook Den Haag op. Vier verschillende systemen, anonieme chippers, en er komt maar geen zicht op de omvang. "Onvoldoende betrouwbaar" heet dat in het politieke jargon. Opsporing en handhaving is onmogelijk op deze manier, erkent nu ook de staatssecretaris, die amper een jaar geleden veel positiever over het systeem was. En dus gaat er wat veranderen:

  • de chipper wordt uit de anonimiteit gehaald. De chipper komt in een openbaar, door eenieder te raadplegen register;
  • dierenartsen en chippers worden verantwoordelijk voor een correcte geboorteregistratie, in plaats van de fokker;
  • er worden technische verbeteringen doorgevoerd om dubbele en foutieve meldingen in het systeem onmogelijk te maken;
  • er komt een zo sluitend mogelijk systeem voor chips startend met nummer 528 (de code voor Nederland). Op deze wijze wordt voorkomen dat honden in het buitenland met een Nederlandse chip worden gechipt en als Nederlandse honden worden verkocht.

Staat een chipper of dierenarts niet in een openbaar te raadplegen systeem, dan is het niet chippen. Wie dat toch doet of knoeit met chips, wordt de bevoegdheid tot chippen ontnomen.  Dierenarts of chipper moeten bovendien voortaan de geboorteaangifte gaan doen, zodat honden met chip die niet in het register voorkomen dus straks niet meer zouden kunnen bestaan, althans, illegaal zijn. De maatregelen komen rond de zomer naar de kamer, zegt van Dam, al zal dat afhangen van wie er dan op zijn plek zit. Aanmelden gaat voortaan ook real-time, zo voorspelt Van Dam.

Verplichting EU-paspoort voor honden

"Ik zal het Europese dierenpaspoort voor honden in Nederland verplicht stellen. Ik beoog rond de zomer een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij uw Kamer voor te hangen waarmee deze verplichting wordt geregeld voor elke nieuwgeboren pup en elke geïmporteerde hond. De inwerkingtreding zal volgen enkele maanden na goedkeuring van het voorstel, teneinde producenten van paspoorten en dierenartsen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de wijzigingen. Een pup zal dan, voorafgaand aan de eerste overdracht van fokker naar eigenaar, gechipt en geregistreerd zijn en voorzien zijn van een paspoort."  Een stap vooruit, tot nu toe waren alleen honden die naar het buitenland gingen verplicht een paspoort te hebben.


Lees ook: Staatssecretaris: Wel eerder vaccineren, geen scherpere regels honden…


De witte lijst van handelaren

De Belgische autoriteiten hebben regelgeving ingevoerd op grond waarvan een pup moet opgroeien in omstandigheden die aan minimale welzijnseisen voldoen, zoals eisen aan de huisvesting, de socialisatie en het aantal nesten dat een teef mag krijgen. Alleen indien de autoriteiten van het land van herkomst verklaren dat een pup op deze wijze is gehouden, mag een pup worden ingevoerd met het oog op verhandeling in België.  Deze regel, de witte lijst, komt tot op heden alleen in België voor. Overigens, Dogzine schreef dat al eerder, wordt er ook door witte-lijst bedrijven op soms twijfelachtige manier geacteerd, maar dat terzijde.

"In Nederland zijn wij nog niet zover. De centrale I&R-databank voor honden bestaat vier jaar(...) Naast de betrouwbaarheid van de cijfers moeten ook de omvang, aard en ernst van de overtredingen scherper in beeld komen om regelgeving te kunnen onderbouwen die een inbreuk op het vrije verkeer rechtvaardigt." Met andere woorden, de vier (!) inspecteurs van het LID moeten eerst ds meermalen overtredingen vaststellen. Maar goed, het is een begin. Omdat Van Dam toch niet al te lang wil wachten en het leed ziet groeien, wordt er " parallel een analyse itgevoerd om te kunnen beoordelen of al eerder gestart kan worden met het inrichten van een witte lijst. Met deze analyse wil ik de aard, de omvang en de ernst van de misstanden, en de mate waarin deze toe te schrijven zijn aan geïmporteerde dieren, in beeld krijgen om zo een inbreuk op het vrije verkeer te kunnen rechtvaardigen. Mijn inzet is om zo spoedig mogelijk te komen tot een witte lijst, zodat malafide handelaren veel minder kans maken."

Al met al een aanpak die nog erg voorzichtig is, en vooralsnog smokkelaars geen strobreed in de weg lijkt te leggen. België is -ondanks de maatregelen-  nog altijd het Europese draaipunt van de illegale handel (zie Dogzine's Hondenwereld nummer 1). Betere controles, scherpere grenscontroles en hogere straffen maken vooralsnog geen deel uit van het maatregelenpakket van Van Dam, net zo min als het op orde brengen van het aantal controleurs.

bron

Kamerbrief

 

dossier