• Hollandsche bulldog sinds 1572 officiële hond van de Oranjes
  • Hollandsche bulldog sinds 1572 officiële hond van de Oranjes

Hollandsche bulldog sinds 1572 officiële hond van de Oranjes

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Hollandsche bulldog sinds 1572 officiële hond van de Oranjes

di, 01/09/2018 - 11:48

De mopshond of “pug” is populair, maar niet onomstreden door de vele gezondheidsproblemen die honden van dit ras hebben. Vooral ademhalingsproblemen door de korte neus zijn bekend. Maar Nederland heeft wel een bijzondere band met de mopshond, die zelfs de naam “Dutch Buldog” oftewel “Hollandsche Buldog” draagt, een weinig gebruikte naam overigens.

Deze naam zou komen omdat het de Nederlanders waren, die de mopshond voor het eerst naar Europa brachten. De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) bracht een aantal exemplaren van de hond mee in de 16e eeuw. De oorsprong van de mopshond is China, waar het ras –volgens sommigen verwant aan de Tibetaanse Mastiff- al voor het jaar 0 bekend was. Onder de naam Lo-sze dog overigens.

Volgens overlevering bezat zelfs onze vader des Vaderlands, Willem van Oranje oftewel Willem de Zwijger, een mopshond. “Pompey” zoals het diertje genoemd werd, deed zijn baas in alles na. Toen Pompey de Prins wakker maakte tijdens een veldtocht in de buurt van de (nu) Belgische stad Mons, Bergen.

“Vroeg in September kwam alzoo Oranje in de buurt van Bergen en sloeg hij zijn kamp op te Hermigny, een halve mijl van de stad, terwijl Don Frederik met zijn leger bij het dorp St. Florian lag. In den nacht van 11 September, ging Juliaan Romero met 600 man naar Hermigny. De nacht was donker en de soldaten hadden hunne hemden over hun wapenrusting getrokken, om elkander in de duisternis goed te herkennen. Het gelukte hun, de schildwachten te verrassen en nadat ze deze hadden neergesabeld, baanden ze zich een weg naar het in slaap gezonken [220]kamp. Oranje hoorde geen rumoer, maar sliep rustig door, totdat hij door zijn hondje, dat aan zijn voeten sliep, werd gewekt. Niet tevreden met blaffen, likte het beestje zijn meesters gelaat. De Prins sprong uit zijn bed, nam een paard, dat gezadeld stond en reed in de duisternis weg. Zijn mannen waren minder gelukkig. Zeshonderd kwamen er om, gedeeltelijk door het zwaard, gedeeltelijk verdronken ze in een nabijzijnden stroom. Het verlies der Spanjaarden was gering, het werd op 60 geschat.” (bron” William the Silent Prince of Orange and the Revolt of the Netherlands”, door Ruth Putnam (rond 1911))


 


Daarmee werd de mopshond –een poosje- de officiële hond van het huis Oranje. Overigens is het ras ‘mopshond’ niet onomstreden, volgens sommigen zou Pompey namelijk een kooijkerhondje geweest zijn. Omdat de toenmalige mopsen nog een vrijwel normale neus hadden, is het niet af te leiden aan het gebeeldhouwde hondje ‘Pompey’ wat het praalgraf van Willem van Oranje siert.

De populariteit van de ‘pug’ in Engeland is ook een gevolg van Nederlandse politiek, toen de –latere- stadhouder Willem III door zijn huwelijk met Mary koning van Engeland werd, ging de mopshond mee. En zo maakte men ook aan de overkant van de Noordzee kennis met de Dutch Bulldog…

bron

Maggitti, Phil. Pugs. Barron's Educational Series. p. 6. ISBN 978-0-7641-1045-0.