• Maximale leeftijd bij fokken omhoog

Maximale leeftijd bij fokken omhoog

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Maximale leeftijd bij fokken omhoog

vr, 04/17/2020 - 18:29

Eind maart kondigde de Raad van Beheer al een aantal veranderingen aan om fokkers tegemoet te komen tijdens de corona-crisis. Omdat onder andere screeningonderzoeken voor onbepaalde tijd zijn afgelast zouden fokkers met de geldende regelgeving in de problemen kunnen komen. Met de aanpassingen kunnen sommigen van hen alsnog een nest fokken.

De al eerder aangekondigde veranderingen in de geldigheidstermijn van gezondheidsonderzoeken werd vandaag, vrijdag 17 april, nog eens door de Raad van Beheer benadrukt. De geldigheid van resultaten van het ECVO onderzoek, MRI-scan en hartonderzoek wordt vanwege de corona-crisis verlengd, maar alleen voor een klein aantal rassen. Het gaat hierbij om de rassen waarbij deze onderzoeken in een convenant met de Raad van Beheer is omschreven. Voor hen geldt normaliter dat ze zonder deze gezondheidsuitslagen van ouderdieren geen stambomen bij hun pups kunnen aanvragen. Voor de Engelse Bulldog is dit het ECVO onderzoek, voor honden die eerder al een goede ECVO uitslag hadden wordt de geldigheid verlengd tot maximaal 1 juni 2020. Een ECVO uitslag is daarmee maximaal 15 maanden geldig in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Hetzelfde geldt voor het hartonderzoek bij de Cavalier King Charles Spaniel. Voor ditzelfde ras geldt ook een verplichting voor een MRI-scan als de hond 3 jaar is. Ook deze uitslag wordt verlengd tot 1 juni.

De huidige verlenging is gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM, welke momenteel de grens heeft gelegd op 1 juni. Het is goed mogelijk dat de maatregelen nog verlengd worden tot na deze datum, hierover wordt landelijk meer bekend aanstaande dinsdag. De Raad van Beheer laat in een mailing en op de website weten dat een verlenging van de RIVM-maatregelen kan betekenen dat ze bovengenoemde regels ook zullen wijzigen. 

Maximale leeftijd

Wat wel nieuw is, is de aankondiging om de maximale leeftijd voor een teef om mee te fokken te verhogen van 8 naar 9 jaar. Al sinds jaar en dag staat deze grens in het kynologisch reglement op 96 maanden, 8 jaar. Dit is ook al langere tijd onderwerp van discussie, want wanneer een hond op leeftijd wordt geacht, verschilt erg per ras en zelfs per hond. De wens om de maximale leeftijd te verhogen ligt er voor sommige rassen dan ook al langer. Onder andere de corona-crisis heeft er voor gezorgd dat dit nu met enige spoed is goedgekeurd. ¨Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie, om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft.¨ Het idee om de maximale leeftijd om te mogen fokken met een teef te verhogen was al meerdere keren naar voren gekomen vanuit diverse rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid. Vooral in deze tijden waarin fokkers twijfelen om hun fokplannen uit te stellen geeft de nieuwe regel meer ruimte om op een later tijdstip alsnog te kunnen fokken met een teef. De maximale leeftijd voor een éérste nest voor een teef staat echter vooralsnog ongewijzigd op 6 jaar. De grens van 9 jaar geldt daarom alleen voor teven die al eerder een nest hebben gehad. De wijziging in het KR geeft rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen in hun eigen verenigingsfokreglement (VFR), maar ze hebben ook de mogelijkheid om in het VFR een lagere maximale leeftijd te hanteren dan in het KR staat aangegeven.

dossier